Tilaa työ

Työtilaukset

013 255 6022
tyonjohto@lvi-myller.fi

Myymälä

Myymälä

050 421 0468 (WhatsApp)

013 255 6020
myymala@lvi-myller.fi

Huoltopäivystys

Huoltopäivystys 24h

0400 182 511

Vesi- ja lämpöjohtosaneeraus

Olet täällä

Ikääntyvä vesi- ja lämpöjohtoverkosto aiheuttaa rakennuksille ylimääräisiä vuotoriskejä. Hyvissä ajoin tehdyt putkiremontit pienentävät vesivahinkojen riskiä merkittävästi.

Hyvä vesijohtoremontti, lämpöjohtoremontti ja viemärisaneeraus on tarkkaan suunniteltu ja dokumentoitu. Tarkkaan miettimämme työjärjestykset ja remontin edistymisjärjestys takaavat remontin sujuvuuden niin, että asukkaalle aiheutuva häiriö on minimoitu.

Putkiremontti voi tarkoittaa käyttövesiputkiremonttia, lämpöjohtoremonttia. Yleensä käyttövesiputket ovat lyhytikäisimmät ja niiden uusiminen tulee ensimmäisenä ajankohtaiseksi noin 30 vuoden käytön jälkeen. Seuraaviksi uusittaviksi tulevat lämpöjohdot. Vaihteluvälit korjausaikataulun tarpeessa ovat suuria ja kulumiseen vaikuttaa monia asia, yhteistä kaikille putkille on kuitenkin että rikkoutumista on vaikea ennakoida ja rikkoutuneista putkista aiheutuvat vesivahingot voivat tulla hyvinkin kalliiksi ja vaivalloisiksi. Tällä hetkellä uusittavina ovat pääasiassa 1970 ja 1980 -luvuilla rakennettujen talojen käyttövesiputket sekä 1960-luvuilla ja aiemmin asennetut viemärit.   

 

 

 

Tutustu vesi- ja viemärisaneerauksiin

Puhdas Putkimes -huolenpitopalvelumme on valittu mukaan 100 hyvää Suomesta -pienryritykselle suunnattuun itsenäisyyden juhlavuoden kumppanuusohjelmaan. 

PUHDAS PUTKIMIES käyttövesiremontti on helppo tapa uudistaa käyttövesiputkisto.

PUHDAS PUTKIMIES lämpöjohtoremontti voidaan tehdä joko lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä tai erillisenä remonttina.

Talon ehkä näkymättömin osa on viemärit. Yleisesti ottaen viemärien kuntoa omakotitaloissa tutkitaan äärimmäisen harvoin.