Tilaa työ

Työtilaukset

013 255 6022
tyonjohto@lvi-myller.fi

Myymälä

Myymälä

050 421 0468 (WhatsApp)

013 255 6020
myymala@lvi-myller.fi

Huoltopäivystys

Huoltopäivystys 24h

0400 182 511

Lämpöpumput uudis- ja saneerauskohteisiin

Suunnittelemme ja mitoitamme lämpöpumppujärjestelmiä mm. teollisiin kiinteistöihin, toimistorakennuksiin, kerros- ja rivitaloihin, kouluihin sekä palvelutaloihin.

Isojen kiinteistöjen poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä – Jäspi LTO

Kiinteistön lämmönkulutuksesta jopa puolet puhalletaan ilmanvaihdon kautta taivaalle katolla tai ullakolla sijaitsevien poistopuhaltimien kautta. Tämä hukkaan menevä lämpö voidaan ottaa tehokkaasti talteen Jäspi LTO poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmällä.

Kotimaisella Jäspi LTO poistoilman lämmöntalteenotolla voidaan laskea lämmityskustannuksia merkittävästi ja saavuttaa jopa yli 40% säästö energiankulutuksessa. Lämmöntalteenotto tuottaa parhaan mahdollisen säästön silloin kun laitteisto on mitoitettu ja suunniteltu oikein ja kun laitteiston toimintaa valvotaan asiantuntijoiden toimesta koko elinkaaren ajan.

Talotohtori valvomo- ja asiantuntijapalvelu on markkinoiden kattavin palvelukokonaisuus, joka raportoi toteutuneet säästöt, varmistaa Jäspi LTO laitteiston optimaalisen toiminnan ja reagoi nopeasti mahdollisissa häiriötilanteissa. Jo yhden kuukauden mittainen keskeytys laitteiston toiminnassa voi aiheuttaa tuhansien eurojen menetyksen säästöissä. Valvomoon voidaan myös liittää kiinteistön koko talotekniikka ja siten saavuttaa säästöjä kiinteistön hallinnassa.

Jäspi LTO on kokonaisuus, jonka komponentit suunnitellaan ja mitoitetaan yksilöllisesti jokaiseen kohteeseen. Järjestelmään sisältyy vakiona myös Talotohtori palvelukokonaisuus, jolla varmistetaan laitteiston moitteeton toiminta koko elinkaaren ajan. Jäspi LTO täyttää energiateollisuuden ja eri kaukolämpöyhtiöiden vaatimukset.