Tilaa työ

Työtilaukset

013 255 6022
tyonjohto@lvi-myller.fi

Myymälä

Myymälä

050 421 0468 (WhatsApp)

013 255 6020
myymala@lvi-myller.fi

Huoltopäivystys

Huoltopäivystys 24h

0400 182 511

Kaukolämpö

Kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Suomessa. Kaukolämpöä tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa sekä erillisissä lämpölaitoksissa. Yhteistuotanto onkin energiatehokas tapa tuottaa energiaa, ja sen osuus kaukolämmön tuotannossa on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Lähes 80 % kaukolämmöstä saadaan lämpöä ja sähköä tuottavista laitoksista, teollisuuden ylijäämälämpönä tai kaatopaikkojen biokaasujen poltosta.

Kaukolämmön polttoaineena voidana käyttää  maakaasua, kivihiiltä, turvetta, puuta ja biokaasua. Puusta on tullut kaukolämmön merkittävin polttoaine vuonna 2013. Suurin osa puupolttoaineesta on metsähaketta.

Kaukolämmön ympäristövaikutukset riippuvat siitä, millaisessa voimalaitoksessa sitä tuotetaan ja mitä polttoainetta voimalaitoksessa käytetään. Yhteistuotantolaitokset, joissa tuotetaan sähköä ja lämpöä, toimivat erittäin hyvällä hyötysuhteella. Jos kaukolämpölaitoksen polttoaineena käytetään uusiutuvaa energiaa (puu, hake, pelletti, biokaasu), ympäristövaikutukset vähenevät edelleen.

Kaukolämpöverkossa lämpö siirretään asiakkaille kuumana vetenä. Vesi johdetaan kiinteistön kaukolämmönjakokeskukseen, jossa se luovuttaa lämpöä asiakkaiden lämmitysverkkoon ja lämpimän käyttöveden valmistukseen lämmönsiirtimien avulla.

Kaukolämmön toimitusvarmuus on lähes sataprosenttinen. Kaukolämpöasiakas on keskimäärin vain 1–2 tuntia vuodessa ilman lämmöntoimitusta.

Joensuussa kaukolämpöverkostosta vastaa Fortum, jonka sivuilta löydät lisätietoja kaukolämmöstä Joensuun aluella.