Tilaa työ

Työtilaukset

013 255 6022
tyonjohto@lvi-myller.fi

Myymälä

Myymälä

050 421 0468 (WhatsApp)

013 255 6020
myymala@lvi-myller.fi

Huoltopäivystys

Huoltopäivystys 24h

0400 182 511

Ilmanvaihtokoneet

Perinteisen talon eli painovoimaisella tai poistoilmanvaihdolla varustetussa talossa lämmittämiseen kuluvasta energiasta noin 20–40 prosenttia johtuu ilmanvaihdosta. Siksi ilmanvaihtokoneen energiatehokkuudella on suuri merkitys rakennuksen lämmityskustannuksiin.

Ilmanvaihtokoneiden vertailussa pitää tietää, mitä arvoja kannattaa verrata. Ilmanvaihtoon liittyvä terminologia on kirjavaa, jolloin pelkkien prosenttien vertaaminen ei kerro aina totuutta. Vertaa aina samaa arvoa keskenään. On myös huomattava, että ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuutta mitataan eri tavalla eri maissa ja siksi eri maiden energiamerkinnät eivät ole vertailtavissa keskenään.

  • Hyötysuhde tai lämpötilasuhde kertoo, kuinka paljon lämmöntalteenotto pystyy standardin mukaisissa olosuhteissa (EN 308, EN 13141-7) lämmittämään tuloilmaa poistoilman lämmöllä. Vastaristivirtakennon tuloilman lämpötilahyötysuhde voi olla jopa 85 %.
  • Vuosihyötysuhde kertoo, kuinka paljon keskimäärin läpi vuoden lämmöntalteenotto pystyy hyödyntämään poistoilman lämpöä tuloilman lämmittämiseen. Tähän vaikutta lämmöntalteenoton hyötysuhteen lisäksi mm. jäätymiseneston toiminta ja sääolosuhteet. Vuosihyötysuhde on aina pienempi kuin ilmanvaihtokoneen ilmoitettu lämpötilahyötysuhde. Vastaristivirtakennolla varustetun ilmanvaihtolaitteen vuosihyötysuhde voi olla yli 75 %. Tämä on ilmanvaihdon energiankulutuksen kannalta tärkein arvo, ja ilmanvaihtolaitteen valinnassa kannattaakin siis kiinnittää huomiota erityisesti lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteeseen.
  • Ominaissähköteho (SFP) kertoo, kuinka paljon puhaltimet kuluttavat sähköä vaihdettavaan ilmamäärään nähden.